Договір оферти

Публічний договір

(Оферта про продаж товарів і послуг)

Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з умовами цього Договору, Покупець погоджується з умовами і порядком оформлення замовлення, оплати товару та або послуги, доставки товару і надання послуги.

    1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товарів і послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в даній Оферті.

1.2. Замовлення - рішення Покупця замовити товар та/або послугу, що оформлене на інтернет-сайті.

1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка отримує інформацію від Продавця і розміщує Замовлення на покупку товару або послуги, представленим на інтернет-сайті.

1.4. Продавець - ФОП Даніленко Ірина Маратівна (ІПН 3111221963).

    2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є Офертою інтернет-сайту https://shine.ua Покупцеві укласти Договір дистанційним способом. Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов Оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення і підтвердження Замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов Оферти.

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

2.4.1 Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї Оферти;

2.4.2 Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених у розділі Політика конфіденційності, яке діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупець, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

    3. ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

3.1. Вартість на кожен товар і кожну послугу, яка надається, вказана на сайті.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію з переліку товарів і послуг.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений товар та/або послугу Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни товару та/або послуги.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання товару та/або послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачені Покупцем товар та/або послугу не допускається.

3.6. Вартість товару, зазначена на інтернет-сайті, не включає в себе вартість доставки товару Покупцеві. Вартість доставки товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки. Перелік пропонованих служб доставки зазначений в розділі "Оплата і доставка".

3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті товару та/або послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за товари та/або послуги виробляються способами, зазначеними на сайті в розділі "Оплата і доставка".

    4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення товару та/або послуги здійснюється Покупцем через сервіс інтернет-сайту https://shine.ua або через оператора по телефону: (068) 146-30-30, (073) 050-30-30.

4.2. При оформленні Замовлення на сайті або через Оператора Покупець зобов'язується надати наступну інформацію:

4.2.1. Прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. Контактний телефон;

4.2.3. E-mail;

4.2.4. Найменування, кількість, вартість обраних Покупцем товару та/або послуги.

4.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця.

4.4. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.5. Договір між Продавцем і Покупцем вважається укладеним дистанційним способом з моменту електронного оформлення Замовлення на сервісі інтернет-сайту або видачі Продавцем Покупцеві касового, товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару та/або послуги.

4.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

    5. ДОСТАВКА ТОВАРУ І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1 Доставка товару здійснюється службами доставки. Перелік пропонованих служб доставки зазначений в розділі "Оплата і доставка".

5.2. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.3. Покупець або його представник при прийомі товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/або замовленні/або транспортної накладної на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

5.4. Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту отримання товару Покупцем в службі доставки.

5.5. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві за оплату товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.6. Повернення Покупцю вартості товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 5.5. Договору, згідно з чинним законодавством України.

5.7. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

5.8. Повернення товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

5.9. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

5.10. Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

    6. НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1 Продавець зобов'язується надати послуги відповідно до Заявки, оформленої Покупцем на інтернет-сайті.

6.2 Надання оформлених на інтернет-сайті послуг здійснюється в Центрі косметології Shine за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти». Висока якість послуг, що надаються підтверджується сертифікатами на косметичні та інші засоби, що використовуються в процесі надання послуг, а так само сертифікатами і свідченнями, які підтверджують компетентність співробітників Продавця.

6.3 Представник Продавця зв'язується з Покупцем за допомогою телефонного зв'язку протягом 1 робочого дня після оформлення Покупцем Замовлення на послугу з метою узгодження оптимальної дати і часу надання послуги.

6.4 У разі неможливості прибути в узгоджений час з метою отримання замовлених послуг Покупець зобов'язаний попередити Продавця завчасно (за 48 годин) і узгодити нову оптимальну дату і час надання послуги.

    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальність за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця  та/або Покупця після укладення справжньої угоди. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

    8. РЕКВІЗИТИ

ФОП Даніленко Ірина Маратівна

ІПН 3111221963

Адреса: Україна, м Львів

р/рах UA683052990000026008001002949

Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

Платник єдиного податку - 2 група

E-mail: ira.danilenko77@gmail.com